Onko isännöinnissä hohtoa?

Isännöitsijä on taloyhtiön valitsema luottohenkilö, jonka ammattitaitoon tulee voida luottaa. Isännöitsijällä on keskeinen rooli taloyhtiön päätöksenteossa ja omaisuuden hoidossa, joten hänen toimintansa on oltava taloyhtiön edun mukaista, vastuuntuntoista ja kestävää. 

Nykyaikainen isännöinti ei ole kasvotonta rutiinityötä tai asialistoja, joissa vain taloyhtiön nimi vaihtuu. Se ei myöskään ole pelkkää ennalta määrättyjen tehtävien hoitoa vaan jatkuvaa yhdessä kehittämistä ja arjen viestintää. Hyvä isännöitsijä on aidosti kiinnostunut taloyhtiönsä hyvinvoinnista. Hän tuntee talonsa läpikotaisin ja auttaa hallitusta tekemään taloyhtiön kestävän kehityksen kannalta parhaat päätökset. Siinä, jos jossakin, on hohtoa. 

"Ammattitaitoni pohjautuu yli 18 vuoden kokemukseen kiinteistöalalta sekä aitoon haluuni auttaa taloyhtiöitä tekemään taloudellisesti kestäviä päätöksiä ja pitämään hyvää huolta omaisuudestaan – niin seinistä kuin sijoituksistaan." 

- Susanna Neva