TULOSSA! Sähköajoneuvojen avustukset latausinfraan 6. kesäkuuta 2018

Sähköajoneuvojen latausinfraan avustukset tulevat haettavaksi syksyllä – ohjeet tulossa kesän aikana ARAn sivuille.

Asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle voidaan vuoden 2018 aikana myöntää avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustuksiin on valtion talousarviossa varattu määrärahoja yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämisestä on käynnissä selvitys, jonka ensimmäiset tulokset ovat parhaillaan valmistumassa. Niihin liittyen avustuksen myöntämisen ehdot ovat täsmentymässä ja hakuohje valmistumassa kesäkuun aikana. Avustuksen tulee myöntämään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, ja hakuohjeet tullaan julkaisemaan ARAn verkkosivuilla. Sivustoa kannattaa siis seurata, mikäli asia on ajankohtainen taloyhtiössä.

Varsinaisesti valtionavustus sähköajoneuvojen latausinfraan tulee haettavaksi elokuussa. Avustus tulee tämän hetken tiedon mukaan olemaan 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista (sis. alv), kuitenkin enintään 90.000 euroa. Avustettavia kustannuksia ovat tarvekartoitus ja hankesuunnittelu, mikäli hanke toteutuu, sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt, putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. Latauslaitteet voivat sisältyä tuen piiriin vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.