Remontit

Huoneiston korjaustöistä on ilmoitettava etukäteen.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan on kuitenkin etukäteen kirjallisesti ilmoitettava taloyhtiölle muutos- ja kunnossapitotöistä, jotka voivat vaikuttaa taloyhtiön rakenteisiin, toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan tilaan tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja. Osakas ilmoittaa korjaustyöstä isännöitsijätoimistoon muutostyöhakemuksella.

Mistä muutostöistä osakkaan EI TARVITSE ilmoittaa?

Laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus ei koske:

 • tapetointia eikä maalausta
 • lattiapinnoitteen vaihtaminen vastaavan kaltaiseen pinnoitteeseen (esim. vanhan parketin uusiminen, kun käytetään uudelle parketille suositeltua äänieristettä)
 • taulujen, lamppujen, koukkujen ja hyllyjen kiinnittämistä
 • eteisen, olohuoneen, makuuhuoneen, työhuoneen tai muun kuivatilan kaappien rakentamista, asentamista eikä poistamista, jos ei vaikuteta ilmanvaihtoon (ei peitä ilmanvaihtokanavaa)
 • keittiön, kylpyhuoneen, wc:n tai muun märkätilan kaappien asentamista, jos ei vaikuta vesieristykseen, viemäröintiin tai ilmanvaihtoon
 • pesukoneen tai astianpesukoneen asentamista, kun vesi-, viemäri- ja sähköliitännät ovat olemassa
 • muiden kuin käyttövesi-, viemäri-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen: jää-, pakastin- ja viileäkaappi, mikroaaltouuni, kuivauskaappi tai –rumpu, ilmanvaihtojärjestelmään kytkemätön liesituuletin (aktiivihiilisuodattimella toimiva)
 • huonekorkeuden laskemista, jos se ei vaikuta ilmastointikanaviin tai sähköjohtoihin
 • väliovien vaihtamiseen eikä poistamiseen

Mistä muutostöistä osakkaan ON AINA ilmoitettava ja saatava muutostyölupa ennen muutostyön aloittamista?

 • parketin tai laminaatin asentaminen muovimaton tilalle
 • wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin
 • altaan ja allaskaapin vaihtaminen, asentaminen tai poistaminen, jos vaikuttaa vesijohtoon, hanaan tai viemäröintiin
 • putkien, viemäreiden, vesikalusteiden (hanat, wc-laite) vaihtaminen ja asentaminen ja muut veden katkaisemista edellyttämät työt
 • viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtoperusjärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen ja poistaminen, jos laite vaikuttaa järjestelmän toimintaan (lämmitysjärjestelmään kuuluva patteri tai lattialämmitys, liesikupu, ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja, sähköliesi voimavirtajohdolla)
 • pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta
 • kiinteiden sähköjohtojen vaihtaminen, asentaminen ja poistaminen
 • muutokset kantaviin väliseiniin, jos voivat vaikuttaa rakenteeseen (esim. kantavuuteen tai eristävyyteen)
 • kevyen väliseinän purkaminen, siirtäminen tai rakentaminen, jos seinän sisällä on sähköjohtoja, tietoliikennekaapeleita, vesijohtoja tms.
 • huoneiston ulko-oven lukituksen, postiluukun, rakenteen (esim. ovisilmä, postiluukku) ja huoneiston ulkopuolelle näkyvän pinnoitteen muuttaminen

Ilmoitusvelvollisuus voi koskea myös seuraavia toimenpiteitä (tarkasta asia isännöitsijältä tai hallitukselta):

 • huoneen lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen (esim. seinien levytys), jos se voi huonontaa ääni- tai lämpöeristystä tai vaikuttaa kosteuden siirtymiseen rakenteen kautta

Asbestin kartoitusvelvollisuus osakkaan huoneistoremontissa

Yleistä

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, jotka saattavat aiheuttaa syöpää. Materiaa-leihin sitoutuneena asbestista ei ole vaaraa, mutta asbestipitoisen materiaalin purkutyössä ilmaan voi vapautua terveydelle haitallisia hiukkasia. Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Asbestipitoisten tuot-teiden valmistus ja käyttö on ollut kokonaan kielletty vuoden 1994 alusta lukien.

Ennen vuotta 1994 rakennettujen taloyhtiöiden huoneistoissa on saatettu käyttää asbestipitoisia aineita ja materiaaleja, kuten

 • maalit, lakat ja bitumiemulsiot
 • muovimatot, linoleum-laatat, tasoitteet ja liimat
 • keraamiset laatat, laatta- ja saumalaastit
 • putkieristeet ja ilmanvaihtokanavat
Uusi asbestilaki

Uusi asbestilaki tuli voimaan 1.1.2016 alkaen. Uusi laki määrittää ja täsmentää asbestityöhön liitty-viä menettelyjä ja vaatimuksia. Aiemmin voimassa ollut käytäntö, jossa asbestikartoitusta ei tehdä, vaan purkutyö tehdään asbestipurkutyönä, ei Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon mukaan enää ole hyväksyttävää.

Huoneiston asbestikartoitus

Jos osakas aikoo tehdä tai teettää huoneistoremontin, hänen tulee teettää tietyissä tapauksissa asbestikartoitus purettaviin materiaaleihin. Uuden lain mukaan ennen vuotta 1994 rakennettujen rakennusten purettavien materiaalien asbesti pitää kartoittaa ennen purkutyötä. Lähtökohta on, et-tä osakas maksaa kartoituksen, ellei muuta sovita. Asbestikartoitusta ei kuitenkaan tarvitse teettää, jos huoneistossa tehdään vähäisiä töitä, kuten reikien poraamista seiniin tai kattoon.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä. Kartoittajan tulee olla perehtynyt asbestin esiintymiseen käytetyissä rakennusaineissa, materiaaleissa, rakenteissa sekä omaa-van kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista. Riittävän perehtyneitä ovat esimerkiksi:

1. henkilösertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (VTT Expert Services Oy)

2. rakennusterveysasiantuntija tai sisäilma-asiantuntija (Sosiaali- ja terveysministeriön asumis-terveysasetuksen mukainen ulkopuolinen asiantuntija)

3. koulutettu asbestikartoitusyritys (Suomen JVT- ja kuivausliikkeiden Liitto ry / Vahinkopalvelut)

4. pätevöitynyt asbestipurkaja tai AV-yritys (Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto ry)

Materiaalinäytteet ottaa aina asbestikartoittaja. Asbestikartoitusraportti toimitetaan muutostyöilmoituksen käsittelijälle. Huoneiston remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta asbestikartoituksen jälkeen. Asbestikartoitus viivästyttää remontti-ilmoituksen käsittelyä ja se tulee ottaa huomioon remontin aikataulussa.

Huoneiston asbestipurkutyöt

Mikäli asbestikartoituksessa löytyy asbestia, purku tehdään asbestipurkutyönä Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaan.

Milloin, miten ja minne ilmoitetaan?

 • Kirjallisesti hyvissä ajoin (vähintään kuukautta ennen muutostyön aloitusta) isännöitsijätoimistoon muutostyöhakemuslomakkeella.

Muutostyöilmoituksen käsittelykulut

 • Kunnossapito- ja muutostyön kirjaaminen pienissä muutostöissä on maksutonta. Muutostyö on pieni, kun sitä ei valvota/tarkasteta esim. ammattilaisen asentama liesi/astianpesukone tai hanan vaihto kun vesipisteen paikka ei muutu.
 • Mikäli muutostyö vaatii valvontakäynnin/-käyntejä, naapurin/naapureiden tiedottamista ja hyväksymiskirjeen, niin osakkaalta peritään käsittelystä aiheutuneet kustannukset remontin laajuuden ja vaativuuden mukaisesti hinnaston mukaan.
 • Osakas on velvollinen maksamaan mahdollisen muutostyön valvojan kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaan. Osakkaalle annetaan valvojan kustannuksista arviohinta muutostyön hyväksymiskirjeessä.

Milloin muutostyön saa aloittaa?

 • Muutostyön, joka vaatii vain osakkaan ilmoituksen eikä vaadi yhtiöltä erillistä muutostyön hyväksymislupaa, saa aloittaa heti ilmoituksen jälkeen.
 • Hyväksymisluvan vaatineen muutostyön saa aloittaa, kun taloyhtiö on antanut kirjallisen hyväksymisluvan ja osakas on palauttanut hyväksymiskirjeen allekirjoitettuna isännöitsijätoimistoon.
 • Rakennuslupaa edellyttävän muutostyön saa aloittaa vasta, kun taloyhtiö on hakenut rakennusluvan ja viranomainen on antanut rakennusluvan. Muutostyö on tehtävä yhtiön asettamien ehtojen ja rakennuslupaviranomaisen ehtojen mukaisesti. 

Lopputarkastuksen tilaaminen viranomaiselta on osakkaan vastuulla.